Doplatky LITVA 2017

Výkoný výbor SZROB na svojom zasadaní schválil nasledovné doplatky pretekárov za účasť na ME 2017 v Litve:
225.- Eur      Košut Ján, Jozef Fekiač,Mária Fekiačová, Viktor Pavelek 180.- Eur      Milan Mitelman
50.- Eur         Michal Nosáľ
Úhradu treba poslať na účet SZROB  SLSP a.s. do 31.3.2018 účet: SK2709000000005119537879