Archív kategorií: Repre SR

Tréneri reprezentácie SR v ROB

Tréneri reprezentácie SR v ROB

Prezídium SZR schválilo dňa 13.2.2019 elektronickým hlasovaním návrh komisie ROB na reprezentačných trénerov a na zástupcu k IARU R1 ARDF Working Group.

Trénerom reprezentácie SR v ROB pre kategórie M19, M21, W19 a W21 v období rokov 2019-2022 bude Jozef Král.

Trénerkou reprezentácie SR v ROB pre kategórie M14, M16, W14 a W16 v období rokov 2019-2022 bude Anna Šimečková.

Zástupca SZR v IARU Region 1 ARDF Working Group v období rokov 2019-2022 bude Jozef Král.

Výberové konanie na trénerov reprezentácie SR v ROB

Stanovisko komisie ROB k výberovému konaniu na trénerov reprezentácie SR v ROB

Komisia ROB pri SZR v zložení Mária Fekiačová, Michal Surovčík a Ján Cuninka preštudovala prihlášky kandidátov na reprezentačných trénerov, ktoré prišli do výberového konania.

Na funkciu trénera žiackej a dorasteneckej reprezentácie komisia obdržala prihlášku Anny Šimeckovej.

Výsledok hlasovania: 3 za, 0 proti, 0 sa zdržal

Na funkciu trénera juniorskej a seniorskej reprezentácie komisia obdržala dve prihlášky – od Jozef Krála a od Petra Jurčíka. Komisia hlasovala nasledovne:

Jozef Král: za 2, proti 1, zdržal sa 0

Peter Jurčík: za 1, proti 2, zdržal sa 0

Komisia navrhuje prezídiu SZR schváliť na obdobie 2019-2022 za trénerku žiackej a dorasteneckej reprezentácie Annu Šimečkovu a za trénera juniorskej a seniorskej reprezentácie Jozefa Krála.

Ďalej komisia navrhuje schváliť Jozefa Krála ako zástupcu SZR v IARU ARDF Working Group namiesto Jozefa Fekiača, ktorý sa vzdal funkcie.

Výsledok hlasovania: 2 za, 0 proti, 1 sa zdržal

V Martine: 10.2.2019

Predseda komisie Jozef Šimeček

Širší výber reprezentácie SR 2018 a zásady, pokyny…

Tu si môžete stiahnúť zoznam reprezentantov zaradených do širšieho výberu Slovenska pre rok 2018 :

Širší výber Slovensko 2018 ROB

 

Zásady ako sa správať na sústredení alebo reprezentačnej akcií si môžete stiahnúť a vytlačiť. Schválené zásady navrhnuté trénerom reprezentácie SR sú platné už od najbližšieho sústredenia DOKSY!

Preto Vás žiadame o preštudovanie a dôsledné dodržiavanie!

Zasady a pokyny ku repre akciám 2018

Plán prípravy reprezentácie na ME v Litve 2017

Príprava nominovaných reprezentantov bude prebiehať na nasledovných plánovaných akciách

22.7. -28.7. 2017 Otvorené reprezentačné letné sústredenie , účasť nahlásiť do 16.7.2017

3.-6. 8 2017 Medzinárodné závody Litva – doprava autami , účasť nahlásiť do 20.7.2017

  1. – 10. 9. 2017 Majstrovstvá Európy Litva 2017 – doprava autami

Všetky cestovné aj pobytové náklady na sústredenia a Medzinárodné závody v Litve budú mať nominovaní reprezentanti, tréneri a obslužný personál v plnej miere hradené.Pre štart na ME platia podmienky financovania tak ako boli schválené výkonným výborom. Pri preplácaní cestovného na všetky podujatia rovnako platí pravidlo, že v prípade použitia auta bude vyžadované naplnenie 80% kapacity vozidla, inak bude preplatených len 50% oprávnených nákladov.

Žiadam všetkých záujemcov o tieto akcie, aby mi svoju účasť potvrdili do 16.7.2017 na mailovú adresu robslovakia@gmail.com .

Propozície na jednotlivé akcie sú v prílohách

Plán prípravy

Propozície Litva

letne_sústredenie žiaci dorastenci a dospelý 2017

                                                                          Martin Tomaščin – prezident zväzu