Archív kategorií: Repre SR

Repre 2019

Prezídium SZR schválilo dňa 28.6.2019 elektronickým hlasovaním zloženie realizačných tímov a nominácií pretekárov.

Realizačný tím žiackej reprezentácie:

Anna šimečková – tréner

Jozef Šimeček – člen realizačného tímu

Karol Pospíchal – člen realizačného tímu

Slavomír Nosáľ – lekár

Realizačný tím juniorskej a seniorskej reprezentácie:

Jozef Král – tréner

Peter Jurčík – člen realizačného tímu

Slavomír Nosáľ – lekár

Nominácia na MS žiakov 2019:

Pretekári: Katarína Cuninková, Adriana Kurucová, Michal Nosáľ, Tomáš Jurčík, Matej Budiský, Vratko Pravňan

Realizačný tím: Anna Šimečková, Jozef Šimeček, Slavomír Nosáľ (lekár)

Nominácia na ME 2019:

Pretekári: Michal Nosáľ, Tomáš Jurčík, Matej Budiský, Jakub Kuriak, Peter Viskup, Adam Král, Martin Košut, Zuzana Buksová, Sophia Lilgová, Terézia Kuriaková, Veronika Dolníková, Barbora Šimečková, Edit Lazoriková, Katarína Košutová

Realizačný tím: Jozef Král, Peter Jurčík, Slavomír Nosáľ (lekár)

Tréneri reprezentácie SR v ROB

Tréneri reprezentácie SR v ROB

Prezídium SZR schválilo dňa 13.2.2019 elektronickým hlasovaním návrh komisie ROB na reprezentačných trénerov a na zástupcu k IARU R1 ARDF Working Group.

Trénerom reprezentácie SR v ROB pre kategórie M19, M21, W19 a W21 v období rokov 2019-2022 bude Jozef Král.

Trénerkou reprezentácie SR v ROB pre kategórie M14, M16, W14 a W16 v období rokov 2019-2022 bude Anna Šimečková.

Zástupca SZR v IARU Region 1 ARDF Working Group v období rokov 2019-2022 bude Jozef Král.

Výberové konanie na trénerov reprezentácie SR v ROB

Stanovisko komisie ROB k výberovému konaniu na trénerov reprezentácie SR v ROB

Komisia ROB pri SZR v zložení Mária Fekiačová, Michal Surovčík a Ján Cuninka preštudovala prihlášky kandidátov na reprezentačných trénerov, ktoré prišli do výberového konania.

Na funkciu trénera žiackej a dorasteneckej reprezentácie komisia obdržala prihlášku Anny Šimeckovej.

Výsledok hlasovania: 3 za, 0 proti, 0 sa zdržal

Na funkciu trénera juniorskej a seniorskej reprezentácie komisia obdržala dve prihlášky – od Jozef Krála a od Petra Jurčíka. Komisia hlasovala nasledovne:

Jozef Král: za 2, proti 1, zdržal sa 0

Peter Jurčík: za 1, proti 2, zdržal sa 0

Komisia navrhuje prezídiu SZR schváliť na obdobie 2019-2022 za trénerku žiackej a dorasteneckej reprezentácie Annu Šimečkovu a za trénera juniorskej a seniorskej reprezentácie Jozefa Krála.

Ďalej komisia navrhuje schváliť Jozefa Krála ako zástupcu SZR v IARU ARDF Working Group namiesto Jozefa Fekiača, ktorý sa vzdal funkcie.

Výsledok hlasovania: 2 za, 0 proti, 1 sa zdržal

V Martine: 10.2.2019

Predseda komisie Jozef Šimeček