Rozhodnutie komisie o nominácii na ME 2015

Na základe nominácie predloženej hlavným trénerom bola komisiou ROB v dňoch 8. a 9.7.2015 prejednaná a uzavretá konečná nominácia na ME 2015. Jožo Král predložil nominačný návrh na ME 2015 na základe dosiahnutých bodov a splnenia nominačných kritérií. Hlasovanie o nominácii prebiehalo nasledovne:

Všetci členovia komisie s návrhom súhlasili bez výhrad,jedinú výhradu uviedol Ján Košút .Navrhol donominovať Edit Lazoríkovú na zodpovednosť komisie nakoľko nesplnila nominačné kritériá.

Tento návrh následne podporili všetci členovia komisie ROB.

Konštatujem teda,že komisia s nominačným návrhom hlavného trénera súhlasí s jedinou úpravou a to doplniť do nominácie Edit Lazoríkovú . Rovnako komisia súhlasí s účasťou Petra Jurčíka ako druhého člena realizačného tímu.

Zapísané 9.7.2015 v Žiline

Zapísal Martin Tomaščin – predseda komisie ROB

Navrh nominacie ME ROB 2015

Konečná nominácia ME 2015-2

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *