Rozhodnutie komisie o nominácii na ME 2015

Na základe nominácie predloženej hlavným trénerom bola komisiou ROB v dňoch 8. a 9.7.2015 prejednaná a uzavretá konečná nominácia na ME 2015. Jožo Král predložil nominačný návrh na ME 2015 na základe dosiahnutých bodov a splnenia nominačných kritérií. Hlasovanie o nominácii prebiehalo nasledovne:

Všetci členovia komisie s návrhom súhlasili bez výhrad,jedinú výhradu uviedol Ján Košút .Navrhol donominovať Edit Lazoríkovú na zodpovednosť komisie nakoľko nesplnila nominačné kritériá.

Tento návrh následne podporili všetci členovia komisie ROB.

Konštatujem teda,že komisia s nominačným návrhom hlavného trénera súhlasí s jedinou úpravou a to doplniť do nominácie Edit Lazoríkovú . Rovnako komisia súhlasí s účasťou Petra Jurčíka ako druhého člena realizačného tímu.

Zapísané 9.7.2015 v Žiline

Zapísal Martin Tomaščin – predseda komisie ROB

Navrh nominacie ME ROB 2015

Konečná nominácia ME 2015-2

Konečná nominácia ME 2015

Zdravím všetkých priaznivcov ROB. Komisia ROB v dňoch 8. a 9. 7.2015 prejednávala na základe návrhu hlavného trénera konečné nominácie na ME 2015. Finálnu nomináciu si môžete pozrieť v prílohe.Priebeh nominácie je zapísaný v sekcii Komisia ROB. Chcem na tomto mieste poďakovať všetkým pretekárom,činovníkom a trénerom za úsilie v príprave na tohoročný šampionát. Verím, že sa nám náročnú prípravu podarí zavŕšiť ziskom cenných medailí .Takže hon na líšku sa môže začať :-),do šampionátu ostáva cca mesiac…prajem dobrý lov.

S pozdravom, Martin

Konečná nominácia ME 2015