Výberové konanie na trénerov reprezentácie SR v ROB

Stanovisko komisie ROB k výberovému konaniu na trénerov reprezentácie SR v ROB

Komisia ROB pri SZR v zložení Mária Fekiačová, Michal Surovčík a Ján Cuninka preštudovala prihlášky kandidátov na reprezentačných trénerov, ktoré prišli do výberového konania.

Na funkciu trénera žiackej a dorasteneckej reprezentácie komisia obdržala prihlášku Anny Šimeckovej.

Výsledok hlasovania: 3 za, 0 proti, 0 sa zdržal

Na funkciu trénera juniorskej a seniorskej reprezentácie komisia obdržala dve prihlášky – od Jozef Krála a od Petra Jurčíka. Komisia hlasovala nasledovne:

Jozef Král: za 2, proti 1, zdržal sa 0

Peter Jurčík: za 1, proti 2, zdržal sa 0

Komisia navrhuje prezídiu SZR schváliť na obdobie 2019-2022 za trénerku žiackej a dorasteneckej reprezentácie Annu Šimečkovu a za trénera juniorskej a seniorskej reprezentácie Jozefa Krála.

Ďalej komisia navrhuje schváliť Jozefa Krála ako zástupcu SZR v IARU ARDF Working Group namiesto Jozefa Fekiača, ktorý sa vzdal funkcie.

Výsledok hlasovania: 2 za, 0 proti, 1 sa zdržal

V Martine: 10.2.2019

Predseda komisie Jozef Šimeček

Kondičné sústredenie reprezentácie SR ROB

Na kondičné sústredenie na Martinské Hole je možnosť príchodu už  7.12.2018  v piatok večer od 19:00.  Ubytovanie na posteli alebo prístelku bez poplatku. Treba vlastný spacák. Tí , čo máte záujem o príchod v piatok dajte vediet v potvrdení o účasti. Tak isto dajte vediet o prípadnú spoločnú stravu navyše (večera piatok a raňajky sobota) za poplatok 6,-EUR

V Martine 16.11.2018                                              Ing. Peter Jurčík

Ďakujem. Včera večer mi poskytli chatu aj na piatkovú noc.