Archív kategorií: Nezaradené

Zoznam pretekárov ktorí prejavili záujem štartovať na MS 2018

Viktória
Poliaková
dorastenci
Matej
Budiský
dorastenci
Paulína
Dudová
dorastenci
Tomáš
Jurčík
dorastenci, juniori
Mišo
Nosáľ
dorastenci, juniori
Lukáš
Račko
juniori
Sophia
Lilgová
juniori
Zuzana
Buksová
juniori
Edit
Lazoríková
juniori
Barbora Daniela
Filová
juniori
Ján
Cuninka
muži
Martin
Košut
muži
Jakub
Kuriak
muži
Adam
Král
muži
Martin
Zacharovsky
muži
Samuel
Budai
muži
Milan
Mitelman
muži, veteráni/veteránky
Jozef
Král
muži, veteráni/veteránky
Ján
Košut
veteráni/veteránky
Viktor
Pavelek
veteráni/veteránky
Jozef
Šimeček
veteráni/veteránky
Barbora
Simeckova
veteráni/veteránky
Ján
Turský
veteráni/veteránky
Jana
Macinská
ženy
Veronika
Dolníková
ženy
Miriam
Králová
ženy
Katarína
Košutová
ženy
Vratko
Pravňan
žiaci
Katarína
Cuninkova
žiaci
Alena
Kubalová
žiaci, juniori
Terézia
Kuriaková
žiaci, juniori
Paula
Vladárová
žiaci, juniori

Nominačný rebríček-konečný

Po Kysuckom pohári 42. sa nám skompletizoval nominačný rebríček na tohoročný šampionát v Litve. Predbežné nominácie podľa získaných bodov v jednotlivých disciplínach nájdete v prílohe. Chcem touto cestou požiadať všetkých, ktorých sa nominácia týka, aby potvrdili svoju nomináciu v každej disciplíne, prípadne ak sa rozhodnú nomináciu odmietnuť, oznámiť túto skutočnosť vedeniu zväzu na mail robslovakia@gmail.com. Zároveň chcem požiadať každého, kto má záujem štartovať v inej,neobsadenej kategórii, aby tak urobil čo najskôr, písomne , na rovnakú mailovú adresu. Na vyjadrenie k nomináciám,ako i k štartu v neobsadených kategóriách stanovujeme konečný dátum  25.06.2017.

Nominačný rebríček vo Foxoringu

Nominačný rebríček Šprint

Nominačný rebríček 144 MHz

Nominačný rebríček 3,5 MHz